Các gói khóa học

API Testing và kiểm thử hiệu năng website JMeter

Combo 3 Khóa học

Giảng viên: 1

1.348.000đ
899.000đ

API Testing từ Cơ bản đến Nâng cao dành cho Tester

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

900.000đ
650.000đ

Tuyệt chiêu sử dụng các công cụ AI Hình ảnh và AI Video

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

600.000đ
150.000đ