Tuyệt chiêu sử dụng các công cụ AI Hình ảnh và AI Video

Đăng ký tham gia

Khóa học này giúp bạn tiếp cận thế giới của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực hình ảnh, Video. Bạn sẽ hiểu về prompt và cách train AI đơn giản, sử dụng AI Photoshop beta miễn phí và thậm chí xây dựng nhân vật cơ bản.

Bạn sẽ thực hành xây dựng video với nhân vật ảo, chuyển văn bản thành video và kể chuyện bằng công cụ RunwayML. Khóa học cũng đưa ra các ứng dụng thực tiễn như sử dụng speech-to-text với Microsoft AI và áp dụng nó vào livestreaming.

Khóa học cung cấp kho prompt mẫu và hướng dẫn sử dụng Bing AI để minh họa.

Bạn sẽ được giới thiệu với AI hình ảnh chuyên sâu qua các mô đun như Stability AI và ComfyUI advanced intro.

Cuối cùng, bạn sẽ khám phá cách kết hợp livestreaming và nhân vật ảo để tạo ra các trải nghiệm tương tác thời gian thực.

 • Hiểu về prompt & train đơn giản (Prompt)

 • Dùng AI photoshop beta miễn phí (Firefly)

 • Thực hành xây dựng nhân vật cơ bản (Midjourey, firefly)

 • Kho prompt mẫu & Bing AI minh họa (Snackprompt, Bing: demo image)

 • Giới thiệu AI hình ảnh chuyên sâu, theo dòng (Stability AI, ComfyUI advanced intro)

 • Thực hành xây dựng video nhân vật ảo (Firefly + D-DI)
 • Thực hành text to video & kể chuyện (RunwayML)
 • Ứng dụng speech to text với Microsoft AI (AzureVideoIndexer + ytb)
 • Ứng dụng speech to text vào livestream (Livestream with AI video)
 • Ứng dụng kết hợp livestream & nhân vật ảo (Real time interactive virutal asisstant)

Giảng viên

 • Mop Lê

  Chuyên gia Trí tuệ nhân tạo (AI)

  07 năm kinh nghiệm trong Digital Planning  
  03 năm kinh nghiệm trong Business Intelligence 
  01 năm ứng dụng AI vào business sale & operation

Đăng ký học

Học phí

150.000đ

600.000đ

-75%