Tuyệt chiêu sử dụng các công cụ AI hình ảnh hiệu quả

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý hình ảnh là việc áp dụng các thuật toán và mô hình máy học để tự động xử lý thông tin trong hình ảnh. Mục đích của việc này là cho phép máy tính "hiểu" và "trích xuất" thông tin từ hình ảnh giống như con người
Mop Lê
0 Đánh giá 5 Học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Hiểu về prompt & train đơn giản (Prompt)

  • Dùng AI photoshop beta miễn phí (Firefly)

  • Thực hành xây dựng nhân vật cơ bản (Midjourey, firefly)

  • Kho prompt mẫu & Bing AI minh họa (Snackprompt, Bing: demo image)

  • Giới thiệu AI hình ảnh chuyên sâu, theo dòng (Stability AI, ComfyUI advanced intro)

Giới thiệu khóa học

Khóa học này giúp bạn tiếp cận thế giới của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực hình ảnh. Bạn sẽ hiểu về prompt và cách train AI đơn giản, sử dụng AI Photoshop beta miễn phí và thậm chí xây dựng nhân vật cơ bản.

Khóa học cung cấp kho prompt mẫu và hướng dẫn sử dụng Bing AI để minh họa.

Cuối cùng, bạn sẽ được giới thiệu với AI hình ảnh chuyên sâu qua các mô đun như Stability AI và ComfyUI advanced intro.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Hiểu về prompt & train đơn giản 4:16
  • Bài 2: Dùng AI photoshop beta miễn phí 2:24
  • Bài 3: Thực hành xây dựng nhân vật cơ bản 15:00
  • Bài 4: Kho prompt mẫu & Bing AI minh họa 9:28
  • Bài 5: Giới thiệu AI hình ảnh chuyên sâu, theo dòng 11:18

Thông tin giảng viên

Mop Lê
13 Học viên 2 Khóa học
- Chuyên gia Trí tuệ nhân tạo (AI)

07 năm kinh nghiệm trong Digital Planning  
03 năm kinh nghiệm trong Business Intelligence 
01 năm ứng dụng AI vào business sale & operation

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

SeaArt Stable Diffusion , Sức mạnh trí tuệ nhân tạo trong kiến trúc và nội thất
Lê Ngọc
(0) 6 Học viên
699.000đ
1.000.000đ
(-31%)
Sáng tạo cùng Adobe Firefly và Photoshop AI
KaroEducation
(0) 1 Học viên
120.000đ
300.000đ
(-60%)
Tạo Chatbot AI với GPT và Azure OpenAI Service
KaroEducation
(0) 10 Học viên
99.000đ
300.000đ
(-67%)
JavaScript dành cho Tester (Postman, Jmeter ..)
Hà Đức Giang
(0) 3 Học viên
399.000đ
650.000đ
(-39%)
Java từ cơ bản đến nâng cao
Hà Đức Giang
(0) 1 Học viên
699.000đ
1.200.000đ
(-42%)

Thanh toán mua khóa học

99.000

-67%

Thời lượng: 42 phút
Giáo trình: 5 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC