Combo Khóa học Java và JavaScript dành cho Tester

Đăng ký tham gia

Combo Khóa học hoàn hảo: JAVA + JAVASCRIPT

Khóa học Java cho người kiểm thử mang đến một loạt kiến thức đa dạng, từ những khái niệm cơ bản như biến, hàm đến những nội dung nâng cao như đa hình, trừu tượng. Được thiết kế đặc biệt cho những cá nhân muốn chuyển đổi sang lĩnh vực kiểm thử tự động với việc sử dụng lập trình Java, khóa học này cung cấp kiến thức cần thiết để ứng dụng vào các công việc kiểm thử với các công cụ như Selenium, Katalon và nhiều công cụ khác sử dụng Java.

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình quan trọng trong lĩnh vực kiểm thử tự động, đặc biệt là trong kiểm thử API. Nhiều công cụ kiểm thử tự động API sử dụng JavaScript, chẳng hạn như Postman và JMeter, đã trở thành những người bạn đồng hành đắc lực cho tester trong quá trình thực hiện kiểm thử tự động. Khóa học này tập trung chủ yếu vào lập trình JavaScript trong hai công cụ kiểm thử tự động API phổ biến là Postman và JMeter. Được xây dựng đặc biệt để đáp ứng nhu cầu kiểm thử tự động API của các chuyên gia, khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiệu quả trong việc sử dụng Postman và JMeter trong quá trình kiểm thử tự động API. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn nâng cao kỹ năng kiểm thử tự động API của mình khi sử dụng Postman hoặc JMeter.

COMBO được thiết lập với giá ưu đãi hấp dẫn so với mua lẻ từng khóa

Bạn sẽ được học:

JAVA

 • Cách khai báo biến và các kiểu dữ liệu, datetime...
 • Cách xử lý chuỗi, mảng 1 chiều, đa chiều ...
 • Vòng lặp Do while...
 • Mệnh để Switch, If else ...
 • Các phương thức (Method), nạp chồng, phạm vi biến ...
 • Lập trình hướng đối tượng OOP, Package
 • Static, Constructors, Modifiers
 • Kế thừa, Trừu tượng, Đa kế thừa, Giao diện
 • Liệt kê (enums), Quét (Scanner)
 • LinkedList, hashMap, HashSet, Iterator (Lặp)
 • Exeptions, Try catch, Wrapper Classes (Đóng gói)
 • Xử lý tệp văn bản
 • Các bài tập thực hành

JAVASCRIPT

 • Cách khai báo biến, toán tử, kiểu dữ liệu
 • Function, Math trong JavaScript
 • Các cấu trúc If-else, While-do, Switch...
 • Vòng lặp For...each, break, continue...
 • Mảng (Array)
 • Áp dụng JavaScript trong Jmeter
 • Áp dụng JavaScript trong Postman

Giảng viên

 • Hà Đức Giang

  CEO-founder Đức Giang Tester Education

  Với gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm thử, trải qua nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau, đã và đang có kinh nghiệm thực chiến với nhiều kiểu quy trình làm việc, quy mô công ty cả product và outsource, tôi tự tin mang đến cho các bạn các kiến thức chuẩn mực về nhiều khía cạnh kiến thức khác nhau trong nghề kiểm thử (Testing), từ thủ công tới tự động. Là người có kinh nghiệm thực chiến và khả năng chuyên môn sâu sắc về cả kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động, tiếp cận với nhiều công cụ kiểm thử tự động và ngôn ngữ lập trình khác nhau, cộng với thâm niên giảng dạy trong nghề cho nhiều thế hệ tester, tôi mong muốn được phổ cập kiến thức và khao khát được nâng tầm vị thế của nghề Kiểm thử phần mềm cũng như vị thế của các kiểm thử viên trong thị trường công nghệ thông tin đang ngày 1 phát triển này.
   

Đăng ký học

Học phí

999.000đ

1.350.000đ

-26%