Java từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học Java cho người kiểm thử mang đến một loạt kiến thức đa dạng, từ những khái niệm cơ bản như biến, hàm đến những nội dung nâng cao như đa hình, trừu tượng. Được thiết kế đặc biệt cho những cá nhân muốn chuyển đổi sang lĩnh vực kiểm thử tự động
Hà Đức Giang
0 Đánh giá 1 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Khóa học Java cho người kiểm thử mang đến một loạt kiến thức đa dạng, từ những khái niệm cơ bản như biến, hàm đến những nội dung nâng cao như đa hình, trừu tượng. Được thiết kế đặc biệt cho những cá nhân muốn chuyển đổi sang lĩnh vực kiểm thử tự động với việc sử dụng lập trình Java, khóa học này cung cấp kiến thức cần thiết để ứng dụng vào các công việc kiểm thử với các công cụ như Selenium, Katalon và nhiều công cụ khác sử dụng Java.

 • Cách khai báo biến và các kiểu dữ liệu, datetime...
 • Cách xử lý chuỗi, mảng 1 chiều, đa chiều ...
 • Vòng lặp Do while...
 • Mệnh để Switch, If else ...
 • Các phương thức (Method), nạp chồng, phạm vi biến ...
 • Lập trình hướng đối tượng OOP, Package
 • Static, Constructors, Modifiers
 • Kế thừa, Trừu tượng, Đa kế thừa, Giao diện
 • Liệt kê (enums), Quét (Scanner)
 • LinkedList, hashMap, HashSet, Iterator (Lặp)
 • Exeptions, Try catch, Wrapper Classes (Đóng gói)
 • Xử lý tệp văn bản
 • Các bài tập thực hành

Giới thiệu khóa học

Ngôn ngữ lập trình Java là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất và được ưa chuộng nhất trong cộng đồng phần mềm hiện nay. Được phát triển bởi James Gosling và đồng đội tại Sun Microsystems vào những năm 1990, Java nhanh chóng trở thành một trong những ngôn ngữ quan trọng nhất trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

1. Java - Ngôn Ngữ Đa Nhiệm và Đa Nền Tảng:

Java được thiết kế để chạy đa nền tảng mà không cần thay đổi source code. Điều này giúp giảm thời gian và công sức khi triển khai phần mềm trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Điểm đặc biệt quan trọng của Java là khả năng chạy trên máy ảo Java (JVM - Java Virtual Machine), tạo ra môi trường đa nhiệm và tương thích với đa nền tảng.

2. Libraries và Frameworks đồ sộ:

Java có một hệ sinh thái đồ sộ với hàng ngàn thư viện (libraries) và frameworks, giúp người lập trình và kiểm thử nhanh chóng xây dựng và triển khai các ứng dụng phức tạp. JUnit, TestNG, Selenium là những framework phổ biến trong thế giới kiểm thử phần mềm, cung cấp những công cụ mạnh mẽ để tự động hóa kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm.

3. Tính Bảo Mật Cao:

Java chú trọng vào bảo mật từ giai đoạn thiết kế. JVM giúp kiểm soát quyền truy cập của ứng dụng và ngăn chặn nhiễm độc từ việc xâm phạm bộ nhớ. Điều này làm cho Java trở thành một lựa chọn an toàn cho việc phát triển và triển khai ứng dụng đòi hỏi mức độ bảo mật cao, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và y tế.

4. Khả Năng Mở Rộng và Dễ Bảo Trì:

Java hỗ trợ nguyên tắc "Write Once, Run Anywhere" (Viết một lần, chạy mọi nơi), giúp giảm chi phí phát triển và bảo trì. Mã nguồn Java có thể được sử dụng lại và mở rộng dễ dàng, điều này đặc biệt quan trọng trong việc duy trì và cập nhật các ứng dụng lâu dài.

5. Java trong Kiểm Thử Phần Mềm:

Tester đối mặt với thách thức là phải đảm bảo rằng phần mềm hoạt động chính xác và đáp ứng đúng các yêu cầu. Java cung cấp nền tảng mạnh mẽ để tự động hóa kiểm thử, giảm thiểu lỗi do con người và tăng cường tính ổn định của ứng dụng.

5.1 JUnit và TestNG:

JUnit và TestNG là hai framework phổ biến trong việc thực hiện kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp. Chúng cung cấp cơ chế đơn giản để viết và chạy các bài kiểm tra, đồng thời tạo ra báo cáo chi tiết về kết quả kiểm thử.

5.2 Selenium WebDriver:

Selenium là một công cụ tự động hóa kiểm thử cho ứng dụng web. Sử dụng Java, người kiểm thử có thể viết các kịch bản kiểm thử mạnh mẽ và linh hoạt để kiểm tra tính đúng đắn và hiệu suất của trang web trên nhiều trình duyệt.

5.3 Appium:

Appium là một framework cho việc kiểm thử ứng dụng di động trên nền tảng Android và iOS. Sử dụng Java, người kiểm thử có thể tự động hóa việc kiểm thử trên nhiều thiết bị di động khác nhau.

6. Tầm Quan Trọng của Java Đối với Tester:

Java không chỉ là một công cụ cho người lập trình, mà còn là một nguồn lực quan trọng cho người kiểm thử phần mềm. Dưới đây là những tầm quan trọng của Java trong lĩnh vực kiểm thử:

6.1 Tự Động Hóa Kiểm Thử:

Java cung cấp các framework mạnh mẽ như JUnit, TestNG, và Selenium để giúp người kiểm thử tự động hóa các bài kiểm tra, giảm thiểu công sức thủ công và tăng cường độ chính xác.

6.2 Đồng Nhất Trong Quy Trình Phát Triển:

Sự sử dụng chung của Java giữa người lập trình và người kiểm thử giúp tạo ra sự đồng nhất trong quy trình phát triển. Mã nguồn viết bằng Java có thể tái sử dụng giữa các bộ phận khác nhau của dự án, giảm thiểu sự không nhất quán và tối ưu hóa quy trình làm việc.

6.3 Tích Hợp Dễ Dàng với Các Công Cụ Khác:

Java có khả năng tích hợp tốt với nhiều công cụ và framework khác nhau, từ quản lý mã nguồn đến công cụ kiểm thử liên quan. Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc đồng bộ và hiệu quả.

6.4 Khả Năng Mở Rộng và Tuỳ Chỉnh:

Java không chỉ giúp kiểm thử tự động hóa mà còn cho phép mở rộng và tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của dự án kiểm thử. Điều này làm cho Java trở thành một công cụ linh hoạt và đáp ứng được với các yêu cầu đặc biệt của từng dự án.

Java không chỉ là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ, mà còn là một nguồn lực quan trọng đối với người kiểm thử phần mềm. Tính đa nhiệm, đa nền tảng, tính bảo mật cao cùng với các frameworks và thư viện phong phú đã làm cho Java trở thành một lựa chọn ưu việt cho việc phát triển và kiểm thử phần mềm. Việc sử dụng Java không chỉ giúp tăng cường chất lượng ứng dụng mà còn tạo ra một quy trình làm việc mạnh mẽ và hiệu quả cho cả nhóm phát triển và kiểm thử.

Nội dung khóa học

 • Bài 0: Hướng dẫn cài đặt, giới thiệu chương trình học 6:58
 • Bài 1: Làm quen với Java 26:03
 • Bài 2: Biến trong java 28:40
 • Bài 3.1: Kiểu dữ liệu 17:15
 • Bài 3.2: Bài tập Kiểu dữ liệu 2:51
 • Bài 4.1: Ép kiểu, toán tử 22:32
 • Bài 4.2: Bài tập toán tử 4:47
 • Bài 5.1: Xử lý chuỗi - Phần 1 21:23
 • Bài 5.2: Xử lý chuỗi - Phần 2 22:13
 • Bài 5.3: Bài tập String 4:35
 • Bài 6.1: Math và boolean trong java 14:48
 • Bài 6.2: Bài tập Math và boolean trong java 3:41
 • Bài 7.1: Mệnh đề If else trong java 20:45
 • Bài 7.2: Bài tập Mệnh đề If else trong java 7:42
 • Bài 8.1: Switch, While, Do while 16:30
 • Bài 8.2: Bài tập Switch, While, Do while 5:40
 • Bài 9.1: For, for each, break, continue 18:39
 • Bài 9.2: Bài tập For, for each, break, continue 9:21
 • Bài 10: Array - Mảng, mảng đa chiều 21:49
 • Bài 11.1: Method - Phương thức 24:50
 • Bài 11.2: Bài tập Method - Phương thức 12:45
 • Bài 12.1: Nạp chồng phương thức, phạm vi biến 13:41
 • Bài 12.2: Bài tập Nạp chồng phương thức, phạm vi biến 6:36
 • Bài 13: Lập trình hướng đối tượng OOP 26:09
 • Bài 14.1: Static, Constructors 26:34
 • Bài 14.2: Bài tập Static, Constructors 17:55
 • Bài 15.1: Modifiers 24:47
 • Bài 15.2: Bài tập Modifiers 14:20
 • Bài 16.1: 4 tính chất của OOP, đóng gói dữ liệu 14:17
 • Bài 16.2: Bài tập 4 tính chất của OOP, đóng gói dữ liệu 11:27
 • Bài 17: Package 11:11
 • Bài 18.1: Kế thừa, Đa hình 29:41
 • Bài 18.2: Bài tập Kế thừa, Đa hình 17:45
 • Bài 19.1: Trừu tượng, Đa kế thừa, Giao diện 25:49
 • Bài 19.2: Bài tập Trừu tượng, Đa kế thừa, Giao diện 9:04
 • Bài 20.1: Liệt kê (enums), Quét (Scanner) 17:32
 • Bài 20.2: Bài tập Liệt kê (enums), Quét (Scanner) 4:25
 • Bài 21: DateTime, xử lý ngày tháng 22:24
 • Bài 22: ArrayList (danh sách mảng) 14:26
 • Bài 23: LinkedList, hashMap 13:46
 • Bài 24.1: HashSet, Iterator (Lặp) 15:06
 • Bài 24.2: Bài tập HashSet, Iterator (Lặp) 11:52
 • Bài 25.1: Wrapper Classes (Đóng gói) 12:15
 • Bài 25.2: Bài tập Wrapper Classes (Đóng gói)(copy) 4:31
 • Bài 26.1: Exeptions, Try catch 16:48
 • Bài 26.2: Bài tập Exeptions, Try catch 11:22
 • Bài 27: Xử lý tệp văn bản 30:00
 • Bài 28: Documents - Regex trong Java (đọc thêm)
 • Bài 29: Documents - Bài tập thực hành

Thông tin giảng viên

Hà Đức Giang
23 Học viên 6 Khóa học
- CEO-founder Đức Giang Tester Education

Với gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm thử, trải qua nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau, đã và đang có kinh nghiệm thực chiến với nhiều kiểu quy trình làm việc, quy mô công ty cả product và outsource, tôi tự tin mang đến cho các bạn các kiến thức chuẩn mực về nhiều khía cạnh kiến thức khác nhau trong nghề kiểm thử (Testing), từ thủ công tới tự động. Là người có kinh nghiệm thực chiến và khả năng chuyên môn sâu sắc về cả kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động, tiếp cận với nhiều công cụ kiểm thử tự động và ngôn ngữ lập trình khác nhau, cộng với thâm niên giảng dạy trong nghề cho nhiều thế hệ tester, tôi mong muốn được phổ cập kiến thức và khao khát được nâng tầm vị thế của nghề Kiểm thử phần mềm cũng như vị thế của các kiểm thử viên trong thị trường công nghệ thông tin đang ngày 1 phát triển này.
 

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

SeaArt Stable Diffusion , Sức mạnh trí tuệ nhân tạo trong kiến trúc và nội thất
Lê Ngọc
(0) 6 Học viên
699.000đ
1.000.000đ
(-31%)
Sáng tạo cùng Adobe Firefly và Photoshop AI
KaroEducation
(0) 1 Học viên
120.000đ
300.000đ
(-60%)
Tạo Chatbot AI với GPT và Azure OpenAI Service
KaroEducation
(0) 10 Học viên
99.000đ
300.000đ
(-67%)
JavaScript dành cho Tester (Postman, Jmeter ..)
Hà Đức Giang
(0) 3 Học viên
399.000đ
650.000đ
(-39%)
Khám Phá Sức Mạnh Độc Đáo của RunwayML
KaroEducation
(0) 4 Học viên
169.000đ
599.000đ
(-72%)

Thanh toán mua khóa học

699.000

-42%

Thời lượng: 12 giờ 17 phút
Giáo trình: 49 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC