Mối liên hệ giữa: TIỀN LƯƠNG, BHXH, THUẾ TNCN, THUẾ TNDN

TIỀN LƯƠNG, BHXH, THUẾ TNCN, THUẾ TNDN đều liên quan chặt chẽ đến thu nhập cá nhân và doanh nghiệp, cũng như hệ thống bảo hiểm xã hội. Dưới đây là mối liên hệ cơ bản giữa chúng:

Tiền lương: Đây là số tiền mà một người lao động nhận được từ việc làm. Tiền lương thường được trả dựa trên thỏa thuận giữa người lao động và nhà tuyển dụng, và nó là nguồn thu nhập chính của cá nhân.

Bảo hiểm xã hội: Bảo hiểm xã hội là một hệ thống mà người lao động và nhà tuyển dụng đóng một phần tiền để bảo vệ người lao động khỏi rủi ro như thất nghiệp, bệnh tật, tai nạn lao động và hưu trí. Phí bảo hiểm thường được trích từ tiền lương của người lao động.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Đây là loại thuế mà cá nhân phải trả dựa trên thu nhập của họ từ các nguồn như tiền lương, lợi tức đầu tư và các nguồn thu nhập khác. Tiền lương thường là một nguồn chính của thu nhập cá nhân, do đó, nó có thể chịu ảnh hưởng từ các khoản thuế thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Đây là loại thuế mà các doanh nghiệp phải trả dựa trên lợi nhuận của họ sau khi trừ đi các chi phí và khoản khấu trừ hợp lệ. Lợi nhuận của doanh nghiệp có thể phụ thuộc vào việc chi trả tiền lương cho nhân viên, vì vậy tiền lương cũng có thể ảnh hưởng đến mức độ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tóm lại, tiền lương là nguồn thu nhập chính của cá nhân, có thể bị ảnh hưởng bởi cả thuế thu nhập cá nhân và các khoản đóng bảo hiểm xã hội, trong khi thuế thu nhập doanh nghiệp phụ thuộc vào lợi nhuận sau khi trừ đi các chi phí, trong đó có cả chi phí tiền lương.

Đánh thuế thu nhập doanh nghiệp: Hiểu đúng về quy định hồi tố - Nhịp sống  kinh tế Việt Nam & Thế giới

1. Tiền lương

- Theo chức danh => Phải đóng BHXH => Phải đóng thuế TNCN => được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

- Làm thêm giờ: Chịu thuế TNCN => Không phải đóng BHXH => Phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN (Lưu ý phần phụ trội của làm thêm giờ sẽ không phải đóng thuế TNCN).

2. Tiền thưởng

- Cố định mỗi kỳ => Phải đóng BHXH => Phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

- Không cố định => Không phải đóng BHXH => Phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

- Thưởng sáng kiến do nhà nước công nhận => Không phải đóng BHXH => Không phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

- Thưởng lễ, tết => Không phải đóng BHXH => Phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

3. Các khoản phụ cấp

      3.1. Xăng xe

      - Khoán chi => Không phải đóng BHXH => Không phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

      - Dùng cho cá nhân => Không phải đóng BHXH => Phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

      - Trả cho bên thứ 3 => Không phải đóng BHXH => Không phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN (Nếu khoản xăng xe phục vụ cho       công việc thì được trừ và không phải đóng thuế TNCN. Nhưng nếu là khoản phụ cấp cố định hàng tháng cho vào lương thì khoản này phải đóng thuế TNCN).

      3.2. Ăn giữa ca

      - Tiền mặt => Không phải đóng BHXH => Không phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN (Lưu ý đối với với khoản này khống chế ở       730.000đ/người/tháng); Phần vượt sẽ bị tính thuế TNCN, nhưng không phải đóng bảo hiểm xã hội và vẫn được trừ khi xác định Thuế TNDN).

      - Tổ chức nấu ăn => Không phải đóng BHXH => Không phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

      3.3. Điện thoại: Khoán chi

      - Tiền mặt => Không phải đóng BHXH => Không phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

      - Trả cho bên thứ 3 => Không phải đóng BHXH => Không phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

      3.4. Công tác

      - Khoán chi công tác => Không phải đóng BHXH => Không phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

      - Trả cho bên thứ 3 => Không phải đóng BHXH => Không phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

      3.5. Tiền nhà ở

      - Tiền mặt => Không phải đóng BHXH => Phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

      - Trả cho bên thứ 3 => Không       phải đóng BHXH => Phải đóng 15% thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

      3.6. Tiền giữ trẻ:

      => Không phải đóng BHXH => Phải đóng thuế TNCN => Không được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

      3.7. Nuôi con nhỏ:

      => Không phải đóng BHXH => Phải đóng thuế TNCN => Không được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

      3.8. Phụ cấp thu hút khu vực:

      => Phải đóng BHXH => Không phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

      3.9. Phụ cấp chức danh, trách nhiệm:

      => Phải đóng BHXH => Phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

      3.10. Phụ cấp thâm niên

      - Trả cố định hàng tháng vào lương => Phải đóng BHXH => Không phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

      - Trả hàng năm hoặc theo định kỳ => Không phải đóng BHXH => Không phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

4. Các khoản chi phí phúc lợi

      4.1. Tổ chức du lịch

      - Trả cho bên thứ 3 => Không phải đóng BHXH => Không phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

      - Chi trả bằng tiền cho nhân viên không tham gia => Không phải đóng BHXH => Phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

      - Tổ chức cho thân nhân người lao động tham gia gia => Không phải đóng BHXH => Phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

      4.2. Chi hiếu hỷ:

      => Không phải đóng BHXH => Không phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN (Lưu ý không vượt quá một tháng lương bình quân).

      4.3. Sinh nhật, liên hoan:

      => Không phải đóng BHXH => Phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

      4.4. Chi phí đào tạo, học phí

      - Người tham gia đào tạo nghiệp vụ chuyên môn do Doanh nghiệp trả thay => Không phải đóng BHXH => Không phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

      - Học phí cho con người lao động (Từ mầm non đến THPT) do Doanh nghiệp trả thay => Không phải đóng BHXH => Không phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

      4.5. Chi phí dịch vụ tư vấn thuế

      - Ghi cụ thể cá nhân (Nhóm cá nhân) => Không phải đóng BHXH => Phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

      - Cung cấp cho Doanh nghiệp => Không phải đóng BHXH => Không phải đóng thuế TNCN => Được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

Hướng dẫn chi tiết xem TẠI ĐÂY

Bài viết cùng danh mục