Đào tạo chuyển đổi số cho Doanh nghiệp

      Sứ mệnh của chúng tôi - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KARO - là hướng tới việc xây dựng một tương lai số hóa tiên tiến và bền vững cho các doanh nghiệp, cam kết đóng góp mạnh mẽ vào việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp, giúp Doanh nghiệp nắm bắt cơ hội và đối mặt với thách thức trong thời đại công nghệ 4.0. Đó là một hành trình tiến về phía trước, tận dụng các ưu thế của công nghệ số hóa để nâng cao hiệu quả kinh doanh và tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng. Công ty tập trung vào việc trang bị cho các doanh nghiệp và tổ chức kiến thức, kỹ năng và công cụ cần thiết để hiểu và áp dụng thành công các giải pháp số hóa trong môi trường kinh doanh đầy biến đổi.

   


      Nhìn xa hơn, chúng tôi hướng đến mục tiêu đem lại sự đột phá và cách mạng công nghệ cho các doanh nghiệp. Thông qua việc hướng dẫn và tư vấn sẽ giúp các khách hàng hiểu rõ hơn về tiềm năng của các công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet of Things (IoT), blockchain và máy học (Machine Learning). Đồng thời, công ty cũng đảm bảo rằng khách hàng biết cách tích hợp những công nghệ này vào quy trình kinh doanh của họ để tối đa hóa lợi ích và tăng cường độ cạnh tranh trong thị trường ngày càng khốc liệt. 
      Mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức và đào tạo mà còn chú trọng đến việc xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài với khách hàng, hỗ trợ Khách hàng trong việc thực hiện các dự án số hóa và cùng nhau đạt được những thành công đáng kể. Cuối cùng, tầm nhìn sứ mệnh của Karo Education là góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế toàn cầu thông qua việc thúc đẩy sự chuyển đổi số. Bằng cách giúp đỡ các doanh nghiệp hiện đại hóa quy trình kinh doanh và tối ưu hóa hoạt động. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ một tương lai thông minh và tiến bộ, mang lại lợi ích cho xã hội và môi trường.

I. Khóa học GOOGLE SHEETS MASTER dành cho Doanh nghiệp

      Buổi 1: Tư duy cấu trúc & làm sạch dữ liệu

      Buổi 2: Tạo dữ liệu từ dữ liệu bằng công thức Mảng

      Buổi 3: Báo cáo tự động bằng Kéo thả với Pivot Table

      Buổi 4: Tổng hợp dữ liệu từ nhiều trang tính

II. Khóa học Excel Dashboard

      Buổi 1: Tư duy cấu trúc dữ liệu

      Buổi 2: Báo cáo kéo thả với Pivot Table

      Buổi 3: Vẽ biểu đồ trực quan hóa dữ liệu

      Buổi 4: Thiết kế Dashboard tương tác trên Excel

III. Khóa học lập trình Flutter 

      Buổi 1: Làm quen với môi trường phát triển Flutter

      Buổi 2: Các thành phần cơ bản của Flutter

      Buổi 3: Quản lý trạng thái (State) và điều hướng (routing)

      Buổi 4: Làm việc với API và dữ liệu

      Buổi 5: Tìm hiểu Listview và Gridview

      Buổi 6: Biểu đồ thống kê và nhúng Webview vào App

      Buổi 7: Tích hợp Firebase vào ứng dụng

      Buổi 8: Áp dụng websocket vào ứng dụng Chứng khoán

      Buổi 9: Push Ntification

      Buổi 10: Hoàn thiện và xuất bản ứng dụng

IV. Khóa học lập trình iOS với Swift

      Buổi 1: Cơ bản về ngôn ngữ lập trình Swift

      Buổi 2: Tạo một Project SwiftUI với Xcode

      Buổi 3: Làm việc với Listview và Navigation

      Buổi 4: Kết hợp nhiều View với ZStack, HStack, VStack

      Buổi 5: Lưu trữ ảnh, icons trong Assets và SF Symbols

      Buổi 6: Kết nối backend API với thư viện Alamofire và URLSession 

      Buổi 7: Làm việc với bản đồ dữ liệu địa lý

      Buổi 8: Máy học (Machine Learning) with CoreML

      Buổi 9: Local và Remote push Notification (Cài đặt thông báo)

      Buổi 10: Reacttive Programming với thư viện RxSwift

V. Khóa học 5S và Giải quyết vấn đề (Problem Solving)

    

 

Bài viết cùng danh mục