TUYỂN DỤNG KHÔNG JD?

Mình đã từng đi phỏng vấn các vị trí HRM cho đến Giám đốc Nhân sự nhưng mình không yêu cầu nhà tuyển dụng phải có JD. Mình biết mình sẽ phải làm gì với trai trò đó cũng như các kết quả cần phải hoàn thành. Vấn đề chỉ là mô hình kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp và phong cách lãnh đạo. Việc này mình có thể trao đổi trực tiếp với những người chủ hoặc CEO. Sau này, khi tuyển dụng cho các vị trí cấp cao như Head hoặc Giám đốc bộ phận, mình cũng áp dụng theo cách này.

Đặc biệt, trong môi trường kinh doanh hiện đại, nơi mà sự thay đổi là không thể tránh khỏi, việc tuyển dụng lãnh đạo đòi hỏi một cách tiếp cận linh hoạt và sâu sắc hơn là chỉ dựa trên mô tả công việc chi tiết. Vì nếu theo MTCV thì chắc chắn không bao giờ đủ giấy để ghi. Các tổ chức hàng đầu hiện nay ưu tiên thu hút và bổ nhiệm những nhà lãnh đạo có khả năng đáp ứng với những thách thức liên tục biến đổi, khả năng chịu áp lực, mức độ chấp nhận rủi ro cũng như khả năng dấn thân.

Unleashing the Power of AI: Using ChatGPT to Write Job Descriptions •  piHRate

Nghiên cứu từ Harvard Business Review đã chỉ ra rằng khả năng thích ứng và linh hoạt của một nhà lãnh đạo có tác động đáng kể đến khả năng của họ trong việc định hình và thúc đẩy sự phát triển của tổ chức trong một môi trường không ngừng thay đổi. Nhà lãnh đạo xuất sắc không chỉ có kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn phải biết cách thích nghi và dẫn dắt tổ chức qua những biến động của thị trường.

Kinh nghiệm là một tài sản quý giá, cung cấp cho nhà lãnh đạo cái nhìn sâu sắc và khả năng đưa ra quyết định chính xác trong các tình huống phức tạp. Nghiên cứu của Forbes cho thấy những nhà lãnh đạo có kinh nghiệm đa dạng lẫn chuyên sâu thường có khả năng quản lý rủi ro và đổi mới hiệu quả hơn vì họ đã phải trả giá nhiều rồi.

Ngoài ra, tinh thần vượt khó không chỉ là động lực thúc đẩy bản thân họ mà còn truyền cảm hứng cho toàn bộ tổ chức. Một nghiên cứu của McKinsey đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nhà lãnh đạo sẵn sàng đối mặt với thử thách và dẫn dắt tổ chức vượt qua khó khăn.

Hơn nữa, người lãnh đạo hiệu quả thường không bị giới hạn bởi một bộ mô tả công việc cố định; họ là những người hiểu biết sâu sắc về "tại sao" và "làm thế nào" để đạt được mục tiêu. Khả năng của họ trong việc thích ứng, đưa ra quyết định dựa trên kinh nghiệm và độc lập trong tư duy là những yếu tố then chốt dẫn đến thành công.

Cuối cùng, việc tuyển dụng các vị trí quản lý cấp cao cần phải tập trung vào việc đánh giá khả năng linh hoạt, kinh nghiệm và sự chủ động cao cùng với năng lực thực thi, giải quyết vấn đề phức tạp một cách xuất sắc. Bởi vì họ sẽ có khả năng này sẽ giúp tổ chức không chỉ vượt qua được thách thức mà còn phát triển bền vững trong tương lai, trở thành những hình mẫu trong thực hiện hành vi và văn hoá lãnh đạo. Điều này, về cơ bản đã trở thành niềm tin vững chắc từ ban đầu.

“Nhiều người nhìn vào những gì đang tồn tại và tự hỏi: Tại sao?

Tôi mơ về những điều chưa bao giờ tồn tại và tự hỏi: Tại sao không?”

- George Bernard Shaw

Theo Bui Doan Chung

Bài viết cùng danh mục