Tầm quan trọng quản lý chuỗi cung ứng

Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả trong thế giới ngày nay là giúp doanh nghiệp cải thiện mức sống cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản của họ, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và với chi phí thấp hơn. Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả có thể mang lại cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh và đánh giá rủi ro liên quan đến hoạt động của chuỗi cung ứng.

Dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả lại quan trọng đối với sự thành công của một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối hàng hóa và dịch vụ.

Chuỗi cung ứng

Cải thiện hiệu suất

Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp hợp lý hóa hoạt động của mình, giúp tăng năng suất trong chuỗi cung ứng và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

Giảm chi phí và tránh lãng phí

Chuỗi cung ứng được quản lý tốt giúp giảm chi phí lưu giữ hàng tồn kho, chi phí logistics hoặc các chi phí vận hành chuỗi cung ứng khác. Chuỗi cung ứng này có thể giúp giảm thiểu lãng phí bằng cách tối ưu hóa mức tồn kho và giảm sản phẩm dư thừa và lỗi thời.

Quản lý rủi ro

Chiến lược chuỗi cung ứng hiệu quả có thể mang lại lợi ích trong việc xác định và giảm thiểu rủi ro như gián đoạn hoạt động hàng ngày, vấn đề chất lượng hoặc thiếu hàng hóa.

Tăng cường dịch vụ khách hàng

Quản lý chuỗi cung ứng có thể giúp doanh nghiệp đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, từ đó cải thiện sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với công ty.

Lợi thế cạnh tranh

Nó cung cấp cho doanh nghiệp một lợi thế cạnh tranh trên thị trường.Với chiến lược chuỗi cung ứng hiệu quả, các công ty có thể tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh và đạt được giá trị thị trường.

(Từ: intellipaat.com)

Bài viết cùng danh mục