5 cách tính hoa hồng Affiliate dành cho chủ Doanh nghiệp

Bạn đã từng tự hỏi làm thế nào một trang web hoặc một sản phẩm có thể đạt được sự nổi tiếng mà không cần phải bỏ ra hàng triệu đô la cho quảng cáo? Câu trả lời đó chính là chương trình liên kết - một trong những cách mạnh mẽ nhất để xây dựng mạng lưới tiếp thị và bán hàng mà không cần đầu tư quá nhiều vốn ban đầu.

Nhưng việc xây dựng một chương trình liên kết thành công không chỉ đơn giản là gán một tỷ lệ phần trăm và chờ đợi. Điều quan trọng là phải tìm ra một mô hình hoa hồng phù hợp và hấp dẫn đối với cả hai bên - bạn và đối tác liên kết của bạn. Và đó chính là lý do tại sao chúng ta sẽ khám phá 5 cách tính hoa hồng affiliate, từ những phương pháp cơ bản như tỷ lệ phần trăm đến những mô hình phức tạp hơn như hoa hồng tái mua hàng.

Có nên làm tiếp thị liên kết trong thời điểm này? Đâu là cơ hội cho các  Publisher?

1. Hoa hồng mạng lưới (%):

Là hoa hồng được chia cho mạng lưới cộng tác viên từ 1 trong 3 mức chiết khấu: chiết khấu mặc định, chiết khấu theo giá trị đơn hàng và chiết khấu theo giá bán.

(chỉ được nhận khi đơn hàng xác thực thành công)

Ví dụ:

Ví dụ ta có 3 cấp CTV

Đơn hàng 10 triệu được chiết khấu 20% là 2 triệu

A nhận được = 2tr * 50% = 1tr

B nhận được = 2tr * 30% = 600k

C nhận được = 2tr * 20% = 400k

Lưu ý: trong trường hợp đặc biệt là B và C không tồn tại, tức A vào hệ thống mà không qua bất kỳ ai giới thiệu thì đơn hàng này chỉ chi 1tr cho A, số tiền còn lại sẽ không thuộc về bên nào.

2. Hoa hồng Đầu mối ($):

Là hoa hồng tối đa được chi trả cho cộng tác viên trực tiếp bán hàng cho Khách hàng mua hàng lần đầu hay Khách hàng cũ thì tùy vào doanh nghiệp cấu hình. Hoa hồng này không chia cho mạng lưới mà chỉ chi cho duy nhất cho Cộng tác viên trực tiếp bán hàng.

(chỉ được nhận khi đơn hàng xác thực thành công, Hoa hồng này phải là số tiền).

Ví dụ:

Hoa hồng đầu mối là: 10k

CTV A giới thiệu Khách Hàng X. Khách hàng X lần đầu tiên mua hàng trên Nhà Cung Cấp này mà do A giới thiệu.

=> A được nhận 10k tiền hoa hồng.

3. Hoa hồng trọn đời:

Hoa hồng được tính cho cộng tác viên khi khách hàng của cộng tác viên đó mua hàng lặp lại, mặc dù khách hàng đó có truy cập từ bất cứ link giới thiệu của cộng tác viên nào khác

Khi hoa hồng này được tắt thì mọi giao dịch sau đó sẽ ghi nhận cho người trực tiếp bán hàng.

Ví dụ :

CTV A giới thiệu Khách Hàng X mua hàng

Sau đó Khách hàng X mua hàng lặp lại từ link của CTV B, hoa hồng trọn đời được ghi nhận cho CTV A, CTV sẽ nhận được hoa hồng bán hàng.

Doanh nghiệp sẽ chọn thời gian áp dụng hoa hồng trọn đời này và theo điều kiện thời gian kết thúc, theo số lượng đơn, theo số tháng hoặc áp dụng trong một khoảng thời gian

Ví dụ:

Ngày kết thúc: thời gian kết thúc hoa hồng trọn đời là 11/6/2024, thì những đơn hàng của Khách Hàng B được CTV A giới thiệu, chỉ được tính hoa hồng trọn đời cho A trước ngày 11/6.

+ Đăng ký theo số đơn: ví dụ doanh nghiệp cấu hình cộng tác viên được hưởng hoa hồng trọn đời từ đơn có phí thứ 3 trở đi. Tức là từ thời điểm hiện tại đến ngày kết thúc hoa hồng trọn đời (11/6/2022), cộng tác viên được hưởng hoa hồng trọn đời của đơn có phí thứ 3 của khách hàng đó, những đơn sau trước đơn thứ 3 hoặc sau ngày kết thúc hoa hồng trọn đời thì sẽ không tính.

+Theo số Tháng:

Ngày 11/1 khách hàng mua đơn hàng đầu tiên, cộng tác viên được hưởng hoa hồng bán hàng. Và trong 2 tháng tiếp (đến 11/3) nếu khách hàng mua hàng tiếp thì cộng tác viên được hưởng thêm hoa hồng trọn đời.

4. Hoa hồng thưởng:

Là hoa hồng được thưởng thêm vào cuối kỳ khi một Cộng tác viên nào đó đạt KPI về Doanh thu, đầu mối hoặc đơn hàng đề ra trong một khoảng thời gian nhất định.

Doanh nghiệp sẽ cấu hình theo các điều kiện:

Doanh thu (%/$)

Số lượng đơn ($)

Số lượng KH mới ($)

Số lượng CTV cấp dưới ($)

Số lượng lưu lượng click ($)

Ví dụ: Từ ngày 1/1/2021 đến 30/1/2021 Nếu tổng doanh thu của một CTV bất kỳ đạt được theo bảng sau sẽ được nhận thêm hoa hồng

Cộng tác viên A bán được

0 - 50tr sẽ nhận đươc 1%

51tr - 60tr sẽ nhận được 2%

trong khoảng thời gian trên nếu CTV đó đạt mức doanh thu nào thì sẽ nhận được khoảng % theo doanh thu đó

5. Hoa hồng ưu tiên:

Doanh nghiệp có thể tạo nhóm các cộng tác viên bất kỳ để thưởng thêm % cho họ để khích lệ họ trong việc bán hàng. Cộng tác viên thuộc nhóm này sẽ được cộng thêm hoa hồng khi có đơn hàng hoàn thành và không chi trả cho mạng lưới của họ.

Ví dụ: Từ ngày 1/1/2021 đến 30/1/2021

Nhóm Chiến Binh A sẽ được nhận thêm 10% hoa hồng ưu tiên khi có đơn hàng thành công gồm các thành viên sau: Quốc, Lâm, Khang.

Doanh nghiệp chiết khấu 20% cho người bán

Lâm bán được đơn hàng 10 triệu và nhận được 20% mức chiết khấu là 2tr.

Lâm nhận được thêm 10% trên đơn hàng 10tr là 1Triệu. Tổng Lâm nhận được là 3 Triệu.

Theo Tạ Thiết Giáp

Bài viết cùng danh mục