Kỹ năng giải quyết vấn đề - Bài 4: Muri, Mura, Muda và 7 lãng phí

Muri, mura, muda là ba khái niệm trong Lean Manufacturing, mô tả các hình thức lãng phí trong quá trình sản xuất. Muri đề cập đến sự quá tải hoặc sự căng thẳng không cần thiết, mura ám chỉ sự không đồng đều trong quá trình sản xuất và muda tập trung vào các loại lãng phí cụ thể. Dưới đây là 7 lãng phí phổ biến được xem là lãng phí chủ đạo:

Overproduction (Sản xuất quá mức cần thiết): Sản xuất hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn so với nhu cầu thực tế của khách hàng. Điều này dẫn đến việc tiêu thụ không cần thiết tài nguyên và không tạo ra giá trị cho khách hàng hay nói cách khác là khách hàng không nhìn ra được các giá trị đó.

Inventory (Hàng tồn kho): Sự tích tụ quá mức của hàng tồn kho so với nhu cầu thực tế. Hàng tồn kho lớn tạo ra lãng phí về vốn đầu tư, không gian lưu trữ, chi phí bảo quản và rủi ro hư hỏng hoặc lỗi.

Waiting (Chờ đợi): Thời gian chờ đợi không cần thiết trong quá trình sản xuất, khi các yếu tố máy móc, nhân viên hoặc nguyễn vật liệu không sẵn sàng để tiếp tục công việc. Điều này gây ra sự trì hoãn, làm tăng thời gian sản xuất và không tận dụng tối đa năng lực sản xuất.

Motion (Chuyển động không cần thiết): Chuyển động không cần thiết hoặc không hiệu quả của nhân viên hoặc thiết bị trong quá trình sản xuất (ví dụ như nhiều thao tác thừa…). Điều này gây tốn thời gian, năng lượng và tăng nguy cơ lỗi.

Transportation (Vận chuyển): Quá trình vận chuyển không cần thiết hoặc không hiệu quả của hàng hóa, vật liệu hoặc sản phẩm giữa các vị trí trong quá trình sản xuất. Nó tốn thời gian, công sức và tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng hoặc mất mát.

Overprocessing (Xử lý quá mức): Tiến hành xử lý, kiểm tra hoặc hoàn thiện sản phẩm hoặc dịch vụ nhiều hơn những gì yêu cầu hoặc mong đợi của khách hàng. Điều này dẫn đến sự lãng phí về tài nguyên và thời gian.

Defects (Lỗi, hỏng hóc): Sản phẩm hoặc dịch vụ không đáp ứng yêu cầu chất lượng hoặc yêu cầu của khách hàng. Điều này gây ra lãng phí doanh thu, chi phí sửa chữa và ảnh hưởng đến hình ảnh và lòng tin của doanh nghiệp.

Nhận diện và giảm thiểu các lãng phí này, doanh nghiệp có thể cải thiện hiệu suất, chất lượng và hiệu quả của quá trình sản xuất, đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận và tăng khả năng cạnh tranh.

Các bước giải quyết vấn đề

Bài viết cùng danh mục