Điểm Danh Top 10 Dự Án HOT trên HuggingFace Spaces

      HuggingFace Spaces là một nền tảng mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng, cho phép người dùng xây dựng các ứng dụng web với khả năng truy cập mượt mà vào hệ sinh thái HuggingFace. Đây là nơi rất nhiều các nhà phát triển đăng lên các ứng dụng tương tác mô hình máy học tiên tiến nhất.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một số dự án đang rất HOT trên HuggingFace Spaces đến cách sử sử dụng chúng

Table of Contents

  • LoRA the Explorer - tham khảo LoRA

  • Image to Story - Viết truyện từ ảnh

  • Whisper JAX - dịch âm thanh

  • SeamlessM4T (từ Facebook) - dịch âm thành từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác

  • 🐶 IDEFICS Playground - chat với mô hình IDEFICS bằng cả văn bản và ảnh

  • Co Write With Llama2 - Viết truyện và tạo ảnh bìa

  • MusicGen - Tạo nhạc tùy thích

  • SDXL Artists Browser - tham khảo nghệ sĩ

  • Bingo - phiên bản Bing tới từ các pháp sư Trung Hoa

  • Llama-2 13B Chat - thử nghiệm phiên bản Llama-2-13b-chat

LoRA the Explorer

https://huggingface.co/spaces/multimodalart/LoraTheExplorer

Đây là một dự án cho phép bạn nhập prompt và tạo ra ảnh với LoRA được chọn. Các mô hình LoRA này có thể được sử dụng với: 🧨 diffusers, ComfyUI, Invoke AI, SD.Next, AUTOMATIC1111

Image to Story

https://huggingface.co/spaces/fffiloni/Image-to-Story

Đây là dự án cho phép bạn chỉ tải lên một hình ảnh và nhận về câu chuyện được tạo ra bởi Llama2, mô hình tạo văn bản mã nguồn mở mới nhất từ Facebook.

Câu chuyện có thể được kể dưới dạng câu chuyện cho trẻ em và câu chuyện cho người lớn.

Whisper JAX

https://huggingface.co/spaces/sanchit-gandhi/whisper-jax

Đây là dự án tối ưu hóa sử dụng API Whisper để chuyển văn bản từ âm thanh thành chữ hoặc dịch một tập tin âm thanh. Tập tin âm thanh có thể từ ghi âm, tải lên hoặc từ YouTube.

SeamlessM4T

https://huggingface.co/spaces/facebook/seamless_m4t

Dự dự án được thiết kế người dùng có thể dễ dàng giao tiếp với nhau qua âm thanh hoặc văn bản. Tính năng chính của nó là dịch một tập tin âm thanh từ một ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác. Nguồn âm thanh có thể là từ tập tin tải lên hoặc micro.

IDEFICS Playground

https://huggingface.co/spaces/HuggingFaceM4/idefics_playground

Đây là bản demo của  IDEFICS, một mô hình ngôn ngữ trực quan mã nguồn mở. Giống như GPT-4, mô hình đa phương thức này chấp nhận văn bản và hình ảnh đầu vào, từ đó  IDEFICS có thể trả lời các câu hỏi về hình ảnh, mô tả nội dung hình ảnh cũng như tạo câu chuyện dựa trên hình ảnh.

Co Write With Llama2

https://huggingface.co/spaces/chansung/co-write-with-llama2

Ứng dụng này được thiết kế để giúp người dùng sáng tác truyện bằng mô hình Llama-2-70b-chat-hf (từ Meta). Ngoài ra bạn cũng có thể tạo ra ảnh bìa cho câu chuyện của mình bằng stable-diffusion-xl-base-1.0 (từ StabilityAI). Nếu bạn băn khoăn về prompt miêu tả để tạo ảnh bìa thì cũng có thể sử dụng luôn Llama-2 để tự động hóa bước này.

MusicGen

https://huggingface.co/spaces/facebook/MusicGen

Đây là bản demo cho MusicGen, một mô hình người dùng có thể sử dụng để tạo nhạc. Mô hình này sẽ tạo ra 12 giây âm thanh dựa trên mô tả được cung cấp. Người dùng cũng có thể tùy chọn cung cấp âm thanh tham chiếu để tạo nhạc, sau đó mô hình sẽ cố gắng theo sát mô tả và giai điệu được cung cấp.

SDXL Artists Browser

https://huggingface.co/spaces/mattthew/SDXL-artists-browser

Đây là một dự án mà người dùng có thể chiêm ngưỡng rất nhiều phong cách và tác phẩm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Người dùng cũng có thể lọc nghệ sĩ theo các tag và phong cách nghệ thuật.

Bingo

https://huggingface.co/spaces/hf4all/bingo

Một dự án đến từ các pháp sư Trung Hoa, Bingo là một phiên bản mới tối ưu lại Bing. Ứng dụng này tái tạo lại hoàn chỉnh các chức năng chính  của bản web và tương thích với hầu hết các tính năng  của Microsoft Bing AI.

Llama-2 13B Chat

https://huggingface.co/spaces/huggingface-projects/llama-2-13b-chat

Thêm một dự án về mô hình Llama 2. Dự án này sử dụng mô hình Llama-2-13b-chat do Meta phát triển, một mô hình Llama 2 với 13 tỷ tham số được đã được điều chỉnh lại. Người dùng có thể thoải mái trò chuyện với ứng dụng này.

Bài viết cùng danh mục