Các bước ứng dụng AI để tăng năng suất cho Doanh nghiệp

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc ứng dụng AI để tăng năng suất lao động đang trở thành xu hướng tất yếu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ với nguồn lực hạn chế. Dựa trên tư duy Design Thinking, chúng ta có thể xây dựng một quy trình tích hợp AI vào hoạt động hiệu quả, bao gồm 5 bước chính:

Bước 1: Thấu hiểu (Empathize) Nghiên cứu, phân tích nhu cầu và thách thức về năng suất Phỏng vấn, khảo sát để nắm bắt pain points và mong muốn

Bước 2: Xác định vấn đề (Define) Tổng hợp thông tin, xác định các vấn đề ảnh hưởng năng suất Ưu tiên vấn đề cần giải quyết, tìm cơ hội cải thiện bằng AI

Bước 3: Đề xuất giải pháp (Ideate) Liệt kê công cụ AI có thể hỗ trợ từng vấn đề Đánh giá ưu nhược điểm, chọn công cụ phù hợp để triển khai

Bước 4: Thử nghiệm (Prototype) Thiết kế quy trình tích hợp AI, soạn hướng dẫn sử dụng Tiến hành test trên quy mô nhỏ, thu thập phản hồi

Bước 5: Đánh giá (Test) Triển khai diện rộng, đo lường hiệu quả tăng năng suất Tiếp nhận góp ý, điều chỉnh và cải tiến liên tục quy trình.

Không có mô tả.

Quy trình trên cần được điều chỉnh linh hoạt tùy vào đặc thù của từng doanh nghiệp. Việc thường xuyên rà soát, cập nhật giải pháp AI mới sẽ giúp nâng cao năng suất lao động bền vững, giúp doanh nghiệp nhỏ nâng tầm cạnh tranh trên thị trường.

Nguồn St

Bài viết cùng danh mục