Card image cap
Nhân viên muốn có AI, Lãnh đạo thì lo ngại

Năm 2024 đánh dấu sự hiện thực hóa của AI trong công việc, với 75% lao động tri thức toàn cầu sử dụng AI. Nhân viên, đối mặt với khối lượng công việc lớn, đang tự mang công cụ AI vào nơi làm việc.

Card image cap
AI sẽ thay thế nhân viên cấp cao, cấp trung hay nhân viên cấp thấp?

Trong tương lai, AI có thể ảnh hưởng đến các nhân viên ở mọi cấp bậc trong tổ chức, từ công việc cấp thấp đến cấp cao. Để tận dụng được tiềm năng của AI và đối phó với thách thức mà nó đem lại, các tổ chức cần phải đầu tư vào đào tạo và phát triển kỹ năng mới, tạo ra các vai trò mới và đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong triển khai công nghệ AI.

Card image cap
Đào tạo chuyển đổi số cho Doanh nghiệp

KaroEducation tập trung vào việc trang bị cho các doanh nghiệp và tổ chức kiến thức, kỹ năng và công cụ cần thiết để hiểu và áp dụng thành công các giải pháp số hóa trong môi trường kinh doanh đầy biến đổi.

Card image cap
TUYỂN DỤNG KHÔNG JD?

Đặc biệt, trong môi trường kinh doanh hiện đại, nơi mà sự thay đổi là không thể tránh khỏi, việc tuyển dụng lãnh đạo đòi hỏi một cách tiếp cận linh hoạt và sâu sắc hơn là chỉ dựa trên mô tả công việc chi tiết.

Card image cap
Tầm quan trọng quản lý chuỗi cung ứng

Chuỗi cung ứng được quản lý tốt giúp giảm chi phí lưu giữ hàng tồn kho, chi phí logistics hoặc các chi phí vận hành chuỗi cung ứng khác. Chuỗi cung ứng này có thể giúp giảm thiểu lãng phí bằng cách tối ưu hóa mức tồn kho và giảm sản phẩm dư thừa và lỗi thời.

Card image cap
BSC-KPI: Chìa Khóa Để Tối Ưu Hóa Hoạt Động Doanh Nghiệp

BSC-KPI là công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Doanh nghiệp cần xây dựng và sử dụng BSC-KPI một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu chiến lược.

Card image cap
Tìm hiểu về ISO 27000 và tầm quan trọng của việc triển khai ISO

ISO 27000 là một chuỗi các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến bảo mật thông tin và quản lý rủi ro thông tin, được phát triển và công bố bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO). Tập hợp các tiêu chuẩn này cung cấp một cách tiếp cận toàn diện và có hệ thống để quản lý bảo mật thông tin trong các tổ chức.

Card image cap
5 cách tính hoa hồng Affiliate dành cho chủ Doanh nghiệp

Việc xây dựng một chương trình liên kết thành công không chỉ đơn giản là gán một tỷ lệ phần trăm và chờ đợi. Điều quan trọng là phải tìm ra một mô hình hoa hồng phù hợp và hấp dẫn đối với cả hai bên - bạn và đối tác liên kết của bạn.